Welkom bij

Wereldwinkel Geldrop

Kleding verkoop

Dinsdag 21 juli starten we weer met kleding verkoop en inname.

We hanteren dezelfde voorzorgsmaatregelen als in de winkel..

. Handen ontsmetten 

. Voldoende afstand houden

. Niet meer dan 2 personen in de winkel

Tot ziens!